Úvod

Rozpis tréningov a prvý tréning v septembri

 Email  Tlač  PDF

plavec3Prvé tréningy vseptembri budú nasledovne:

 Plavecký oddiel:

Skupina J1: 5.9.2017 o 14.30 na bazéne u svojho trénera

Skupina J2: 5.9.2017 o 15.00 na bazéne u svojho trénera

Skupina A1: 5.9.2017 o 14.50 na bazéne u svojich tréneriek

Skupina A2: 5.9.2017 o 16.20 na bazéne u svojich tréneriek

Skupina B1: 5.9.2017 o 14.50 na bazéne u svojho trénera

Skupina B2: 5.9.2017 o 16.30 na bazéne u svojho trénera

Skupina B3: 5.9.2017 o 16.30 na bazéne u svojej trénerky

Skupina C1: 6.9.2017 o 15.00 na bazéne u svojej trénerky

Skupina C2: 5.9.2017 o 15.50 na bazéne u svojej trénerky

Skupina ŠP: 8.9.2017 o 15.50 vo vestibule plavárne, kde si deti prevezme trénerka a dá im preukazy na vstup

Skupina FIT: 5.9.2017 o 15.00 na bazéne u svojej trénerky

Rozpis tréningov

Vodnopólový oddiel:

Utorok 5.9.2017 o 18.00 na bazéne

Rozpis tréningov:

Utorok  18.00 - 19.00

Streda  17.00 - 18.00

Štvrtok  18.00 - 19.00

Piatok  17.00 - 18.00 a 20.30 - 21.30