Úvod

Členská schôdza

 Email  Tlač  PDF

17434613 1459089230788354 3515924397543832790 o 2Dňa 7.6.2017 prebehla členská schôdza Klubu plaveckých športov Nereus Žilina.

Zo 42 riadnych členov sa zúčastnilo 37, 4 sa z pracovných dôvodov ospravedlnili.

Schôdza si zvolila na najbližšie 4 roky nový výbor a predsedu klubu. Za predsedu bol jednohlasne zvolený doterajší prezident klubu Peter Fiabáne a členmi výboru sa stali Miroslav Ftorek, Pavol Košťan, Róbert Michlík a Juraj Topoľský.

Členská schôdza poverila nový výbor, aby do 2 týždňov pripravil svoju predstavu rozvoja a ďalšieho fungovania klubu, ako aj zabezpečenie novej sezóny 2017-2018. O ďalších krokoch Vás budeme prostredníctvom našich webových stránok informovať.