Úvod

2% z dane

 Email  Tlač  PDF

nere 2percenta 17webKlub plaveckých športov Nereus Žilina sa aj v tomto roku uchádza o Vašu pomoc formou poukázania 2% z Vašich daní. Aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní presne tam, kde chcete a tak pomôcť našim deťom a mládeži.

Skúste preto prosím zvážiť Vašu pomoc, prípadne aj odporučiť svojim blízkym a priaznivcom Vašich detí, aby sa zamysleli nad tým, či by aj časť ich dane nemohla podporiť našu spoločnú vec. Získané peniaze budú použité v priebehu roku 2017 na športové aktivity našej mládeže združenej v Klube plaveckých športov Nereus Žilina.

Údaje potrebné na vyplnenie Vyhlásenia v daňovom priznaní:  

Názov: Klub plaveckých športov Nereus Žilina
Sídlo: Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31940803

Pre zamestnancov prikladáme v prílohe príslušné tlačivá - vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie o príjme, ktoré sa odovzdávajú spoločne na miestne príslušnom daňovom úrade do 30. apríla 2017, prípadne ich prineste do našej kancelárie a my ich doručíme na daňový úrad za Vás.

Na Vaše prípadné otázky Vám radi odpovieme.

Ďakujeme
S úctou

Peter Fiabáne
prezident  KPŠ Nereus Žilina


Na stiahnutie:

Ako poukázať 2% z dane

2% zamestnanec - vyhlásenie 2017

2% zamestnanec - potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (pdf)

2% zamestnanec - potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (doc)

nere 2percenta 17 A6web