Úvod

Stretnutie rodičov a trénerov PO

 Email  Tlač  PDF

rodicovskeStretnutie rodičov a trénerov Plaveckého oddielu KPŠ Nereus

Pozývame Vás na stretnutie rodičov a trénerov Klubu plaveckých športov Nereus, ktoré sa uskutoční v stredu 8. februára 2017 o 18.30 hod. v kongresovej sále Domu techniky.

Vzhľadom na závažné body programu si Vás dovoľujeme požiadať o aktívnu účasť.

Program:

1.Otvorenie

2.Zákonšporte a z toho vyplývajúce povinnosti a práva klubov

3.Oboznámenievýškou príspevku na činnosť klubu a členského poplatku

4.Oboznámeniekritériami pre postup plavca do vyšších skupín

5.Formy komunikácie medzi klubomrodičom plavca

6.Krátka prezentácia na tému výživa a regenerácia

7.Dotazníky

8.Diskusia

9.Stretnutietrénermi po skupinách