Úvod

Členský príspevok športovca

 Email  Tlač  PDF

Členský príspevok za obdobie september až december 2015 je potrebné uhradiť do konca septembra. Výška členského príspevku je v jednotlivých skupinách určená nasledovne: 

Skupina C1, tréner M. Mandák, 105 €
Skupina C2, tréner M. Mandák, 90 €
Skupina B1, tréner F. Bača, 130 €
Skupina B2, tréner V. Polláková, 130 €
Skupina B3, tréner F. Bača, 130 €
Skupina A1, tréner J. Hlavňová, 150 €
Skupina A2, tréner B. Pavlíková, 150 €
Skupina J1, tréner J. Skopal, 155 €
Skupina J2, tréner E. Pavlíková, 155 €
Skupina J3, tréner M. Hrabovský, 155 €
Skupina FIT, tréning 1x týždenne, 60 €
Skupina FIT, tréning 2x týždenne, 90 €
Skupina FIT, tréning 3x týždenne, 105 €

Uvedenú sumu môžete zaplatiť v kancelárii klubu (len do 16.00 hod.) alebo prevodom na účet 5685196001/5600 (Prima Banka). Do variabilného symbolu dajte dátum narodenia dieťaťa a do poznámky pre prijímateľa celé meno dieťaťa (nie Vaše).